Petrikapelle

xxx.

 

Freitag, 5. Okt. 2018

15.00 Uhr – xxx

16.30 Uhr – xxx

19.30 Uhr – xxx

 

Samstag, 6. Okt. 2018

15.00 Uhr – xxx

16.30 Uhr – xxx

19.30 Uhr – xxx

 

Sonntag, 7. Okt. 2018

15.00 Uhr – xxx

16.30 Uhr – xxx

17.30 Uhr – xxx